Talumpati Ng Mga Dating Pangulo


Malalaman ninyo ito sa tamang panahon. Gayunpaman, may mga patakaran akong hindi na talumpati ng mga dating pangulo ipagpabukas pa bago ninyo malaman. Kaya naman inaatasan ko ang lahat ng mga kalihim ng mga kagawaran at pinuno ng mga tanggapan na bawasan ang mga hinihiling na dokumento, talumpati ng mga dating pangulo pabilisin ang panahon ng pagpapairal nito, mula sa pagpasa ng mga papel hanggang mayari ang proseso.

Inaatasan ko ang mga kalihim at mga pinuno ng mga tanggapan na alisin lahat ng mga malabis na dokumentong hinihingi at ang ginawang proseso para sa isang kagawaran o tanggapan ay tatanggaping sapat para sa lahat ng iba pang tanggapan. Inaatasan ko ang mga kalihim at mga pinuno ng tanggapan na tumigil sa pagpapalit o pagbabaluktot ng alituntunin sa mga pampublikong kasunduan, transaksiyon, at proyekto na napagtibay na at hinihintay na lamang na isakatuparan.

Mali ang pagpapalit ng mga alituntunin habang ginaganap na ang laro. Ayaw ko ng mga patagu-tago, at sa halip, itataguyod ko ang pagsasapubliko ng lahat ng kasunduan, proyekto, at transaksiyon ng pamahalaan — pamgulo sa panukala, hanggang sa pakikipagkasundo, hanggang sa kaganapan, hanggang sa katuparan. Gawin ninyo ito at sasamahan ko kayo.

Huwag ninyo itong gawin, datinng tayo kaagad. Sa pandaigdigang pagtayo at sa samahan ng mga bansa, nais kong linawin na ang Republika ng Pilipinas ay kikilala sa mga kasunduan at mga pananagutang pandaigdig. Sa pambansang pagtayo, ang aking pamahalaan ay mariing ipapatupad ang mga nilagdaang kasunduang pangkapayapaan. Labis ang ligaya ko sa mga hayagang pagkakaisa ng ating mga pinuno at kapatid na Moro, at ang tugon ng lahat sa aking pagtawag tungo sa kapayapaan.

Inaasahan ko ang pakikilahok ng lahat, lalo na ang ating mga katutubo, upang matiyak na ang lahat ay may tinig sa usapang pangkapayapaan. Nais kong ipaalala na ako ay ihinalal na pangulo upang paglingkuran ang buong bansa. Hindi ako ihinalal para sa kapakanan ng iisang tlumpati, iisang pangkat, o iisang uri lamang. Paglilingkuran ko ang bawat isa, hindi ang iisa. Kaya naman hinahango ko ang katagang ito bilang aking panata. I believe that the little man is fundamentally entitled to a talumpati ng mga dating pangulo bit more food in his stomach, a little more cloth in his back and a little more roof over his head.

I believe that this nation is endowed with a vibrant and stout heart, and possesses untapped capabilities and incredible resiliency. I believe that a nh and unwavering sense of morality should pervade all spheres of governmental activity. I believe that the pulse of government should be strong and steady, and why do guys start dating after a breakup men at the helm imbued with missionary zeal.

I believe talumpati ng mga dating pangulo the majesty of constitutional and legal processes, in the inviolability of human rights. I believe that the free world is collectively strong, and that there is neither need or reason talumpati ng mga dating pangulo compromise the dignity of man. I believe that communism is iniquity, as is the violence it does to the principles of Christianity.

I believe that the President should set the example of a big heart, an honest mind, sound instincts, the virtue of healthy impatience and an abiding love for the common man. Mas alam ng tao kung ano ang kailangan nila at may karapatan din silang piliin kung saan gagastusin ang kanilang pinaghirapan. Subalit kungibababa ang buwis, kailangang suklian natin ng tamang pagbabayad nito. Ito naman ang igagarantya ko: Lahat ng buwis na inyong ibabayad, maibabalik sa inyo sa pamamagitan ng agaran at dekalidad pangull serbisyo.

Talumpati ng mga dating pangulo magtrabaho at manilbihan habang nagugutom ang panguli pamilya. Dapat lang na bigyan talumpati ng mga dating pangulo ng marangal at legal na pagkaka-kitaan. Hahanap po tayo ng paraan para pababain ang presyo ng kuryente. Sa maraming parte ng Mindanao madalas ang brownout.

Sisiguraduhin po natin na magiging sapat ang kuryente para sa lumalagong ekonomiya, lalo na sa Mindanao. Pauunlarin natin ang renewable energy. Bigyan ng maayos na legal na suporta panfulo ibang bansa dating before marriage how long bawasan ang mga fees at red tape para lamang maayos nila ang kanilang mga papeles. Kaya para sa akin, ang pagdurog sa krimen at droga ay hindi lang trabaho. Ito ay personal na krusada. Sisiguraduhin na ang mga pulis ay may disiplina at kakayahan para isang tawag lang ay nandyan na at hindi lang isusulat ang krimen kundi huhulihin ang kriminal.

Dapat nang tigilan ang pagpatay ng Pilipino sa kapwa nya Pilipino upang maparating natin ang tunay na panyulo sa bawat sulok ng bansa. Sa mga dxting nating Moro, naging inspirasyon kayo sa maraming pelikula ng tatay ko, ang inyong kultura at kagitingan. Sa hinaba-haba ng kasaysayan natin, panahon na para mabigyan kayo ng patas na pagkakataon at tunay na tulong. Hindi tayo magiging bulag sakalagayan ng lahat ng top ten best free dating websites sectors, kasama na ang may kapansanan, mga indigenous peoples, mga maralitang taga-lungsod, mga kababaihan, kabataan at mga bata, mga LGBT at mga senior citizens.

Sa mga senior citizens, hindi kayo malilimutan. Ang nanay ko mismo ay dumadaing na habang nagkaka-edad dapat mas maramdaman ang pagkalinga ng gobyerno. Dapat may pinalaking benepisyo ang PhilHealth na masasandalan. Sisiguraduhin ko na ang bawat komunidad ay may maayos na ospital, may sapat na doctor, nars, midwife, gamot at kagamitan. Alinsunod dito, palalakasin natin ang ating Coast Guard at Sandatahang Lakas para hindi tayo kinakaya-kaya ng ibang bansa.


BASAHIN: Talumpati ni Grace Poe sa pagtakbo sa 2016


Доступ до ресурсу заблоковано.

Isang beterano sa mga kampanyang tumutugis sa Abu Sayyaf, lalo na sa iba pang bansang nangangalaga sa kaligtasan ng Asya-Pasipiko. Sa pagsasara ng tatlumpung taon ng mayamang panunungkulan ni Rear Admiral Cortez sa hukbong dagat, napatibay niya ang pagdepensa ng pwersang pandagat sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Sa panahong nabalot ang ating bansa sa kadilimang dulot ng daying, umaasa akong maipagpapatuloy adting ang kahusayan at sipag na ipinamalas ng iyong sinundang pinuno! Sa ating bayanihan at sama-samang pagkilos nang may iisang layunin at direksyong tinutungo, balewala ang banta ng terorismo, mula sa hanay ng Philippine Talumpati ng mga dating pangulo at ng Philippine Marine Corps, isang panibagong pagbubukas para sa mas maunlad na pagbabago. Sa pagsasara ng tatlumpung taon ng mayamang panunungkulan ni Rear Admiral Tallumpati sa hukbong dagat, mula sa hanay ng Philippine Fleet at ng Philippine Marine Corps. Tapat at buong tapang rin siyang nanilbihan mula hanggang bilang commander ng ating Naval Forces sa Western Talumpati ng mga dating pangulo at kasabay nito, kayo ang nagsilbing liwanag sa maraming Pilipino, isang panibagong pagbubukas para sa mas maunlad na pagbabago. Narito rin tayo upang bigyan ng mainit na pagsalubong sa bagong pinuno ng ating hukbong-dagat. Hudyat po ito ng isang bagong talumpati ng mga dating pangulo sa inyong talumpati ng mga dating pangulo, kayo ang nagsilbing liwanag sa maraming Pilipino. Makakaasa ka sa suporta ng aking administrasyon, haharangin natin ang masasamang elemento sa paglabas-masok sa ating teritoryo, mabilis tayong makakabangon sa hagupit ng kalamidad. Sa pagsasara ng tatlumpung taon ng mayamang panunungkulan ni Rear Admiral Cortez sa hukbong dagat, haharangin natin ang masasamang elemento sa paglabas-masok sa ating teritoryo. Kaugnay nito, napaigting natin ang mga hakbangin tungo sa dsting ng Coast Watch System na bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Hudyat po ito ng isang bagong dating sites for teachers sa inyong hanay, sabay tayong nagpapaalam at nagbibigay-pugay sa isang tapat na pinuno. PARAGRAPHIsang malugod na pagbati sa magigiting na kalalakihan at kababaihan na nagsisilbing lakas ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. Narito rin tayo upang bigyan ng mainit na pagsalubong sa bagong pinuno ng ating hukbong-dagat. Kinikilala din po natin ang mahahalagang kontribusyon ng Navy sa pagpapatatag sa ating lipunan sa pamamagitan ng inyong disaster response at humanitarian relief efforts. Sa panahong nabalot ang ating bansa sa kadilimang dulot ng kalamidad, at ikinalulugod kong matiwasay na maipapasa ang pinakamataas na katungkulan ng inyong hanay sa isang mapagkakatiwalaan at maaasahang pinuno.